208B0941
20020000
no date noted

XA-TUF
20030727
PIC
Chetumal - International (CTM / MMCM), Mexico

XA-TUF
20060100
PIC
VuelaMex, Toluca - Licenciado Adolfo Lopez Mateos International (TLC / MMTO), Mexico

XA-TUF
20060310
PIC
VuelaMex, Toluca - Licenciado Adolfo Lopez Mateos International (TLC / MMTO), Mexico

5X-KEB
20070001
ATT
6,145 hrs (ad noted on 20170904)